Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.

اولویت های مصوب پژوهشی استان در سال 99فهرست اولویت های مصوب پژوهشی استان در سال 99 در قسمت مرکز فناوری و ارتباط با صنعت سایت معاونت پژوهشی قرار گرفت.

به روز رسانی فرمهای موردنیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلیفرمهای مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی (از زمان ارائه پیشنهاده تا دفاع از پایان نامه یا رساله) در بخش تحصیلات تکمیلی سایت معاونت پژوهشی به روزرسانی گردید. سایر فرمهای مورد نیاز دانشجویان در بخش فرمهای جدید درج گردید.

درج اطلاعات مربوط به آیین نامه‌های مرتبط به پارساها و پژوهشهای کاربردی و تقاضا محوراطلاعات مربوط به آیین نامه‌های مرتبط به پارساها و پژوهشهای کاربردی و تقاضا محور (سامانه ستاپ و ساتع) در سایت معاونت پژوهشی بخش آیین نامه های جدید درج گردید.

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی جدیددسترسی به پایگاه اطلاعاتی جدید

گاهنامه خبری، تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوریگاهنامه خبری، تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری