Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٠٧ تير ١٤٠١

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.

فرمهای مورد نیاز اعضای هیات علمی

        دانلود   نام فرم         بروز رسانی
                     
                     
                     
                     
        دانلود   فرم درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور         91/08/16
        دانلود   فرم گزارش علمی شرکت در مجامع علمی خارج از کشور         91/08/16
        دانلود   فرم دریافت حق عضویت در انجمن های علمی         91/08/16
        دانلود   فرم فاکتورهای طرح های تحقیقاتی         91/08/16
        دانلود   فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح های پژوهشی         91/08/16
                     
                     
        فرم   فرم ارزیابی کتاب         92/11/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان

        دانلود   نام فرم         بروز رسانی
        دانلود   فرم تشویقی مقالات دانشجویی (برای محاسبه شخصی اینجا کلیک کنید)         91/10/05

 

 

 

 

 

آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و صورتجلسات

        دانلود   نام فایل         بروز رسانی
                     
                       
                       
                     
                     
                     
        دانلود   تجمیع مصوبات در خصوص پرداخت هزینه های شرکت در همایش ها         92/01/20
        دانلود   شیوه نامه نحوه پرداخت حق الزحمه ارکان مجلات (داخلی)         92/06/20
        دانلود   قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان          91/08/20
                     
                     
                     
                     
                       
                       
        دانلود   شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکترا (وزارتی)         91/11/14
        دانلود   الحاقیه شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دکترا (وزراتی)         91/11/14
        دانلود   آیین نامه انتشارات دانشگاه یاسوج (مصوب هیات امنای منطقه جنوب)         92/01/20
                     
        مشاهده   صورتجلسات کمیته تخصصی         92/07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های سودمند

        مشاهده   عنوان لینک         بروز رسانی
        مشاهده   سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی         91/12/19
        مشاهده   نقشه جامع علمی کشور         91/12/19
        مشاهده   قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلام ایران (94-90)         91/12/19
        مشاهده   مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم         91/11/16
        مشاهده   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)         91/09/10
        مشاهده   طرح های پژوهشی دانشگاه یاسوج از سال 1381 تا 1390         91/10/25
        مشاهده   مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری         92/02/18
        مشاهده   امانت و سفارش منابع الکترونیکی (اسما) (راهنما و جستجوی DOI)         92/12/05
        دانلود   حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (صندوق توسعه ملی)         92/01/20
        مشاهده   حمایت از پایان نامه های علوم انسانی         92/02/10