Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٠٤ بهمن ١٤٠٠

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         نامه بنیاد نخبگان در خصوص طرح ها                    93/11/18
2     دانلود         فرم پیشنهاد طرح                    93/11/18