ردیف

صنایع/ سازمان

فایل/ فرمت طرح های پیشنهادی

1

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح پیشنهادی

پروپوزال

2

شرکت صدر شیمی

طرح پیشنهادی

     پروپوزال

3

شرکت صا شیراز

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

4

پتروشیمی شیراز

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

5

اتاق بازرگانی استان

طرح پیشنهادی

   پروپوزال

6

شرکت بهره بردای نفت و گاز گچساران

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

7

فرماندهی انتظامی استان

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

8

صنعت،معدن و تجارت استان

طرح پیشنهادی

   پروپوزال

9

صدا و سیما استان

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

10

شرکت گاز استان

طرح پیشنهادی

   پروپوزال

11

ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

12

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی تابعه

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

13

شرکت توزیع نیروی برق استان

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

14

بنیاد شهید استان

طرح پیشنهادی

      پروپوزال

15

آموزش و پرورش استان

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

16

امور عشایر استان

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

17

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران 

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

18

پژوهشگاه نیرو 

طرح پیشنهادی

    پروپوزال

19

فراخوان ایران و آلمان 

طرح پیشنهادی

   پروپوزال

20 آب و فاضلاب روستایی

طرح پیشنهادی

پروپوزال

21 برنامه هدایتی- حمایتی(بهتام) وزرات نیرو از پایان نامه و پژوهشگران پسا دکتری

طرح پیشنهادی

پروپوزال

22 شرکتها و بانکها (سامانه ساتع)

طرح پیشنهادی

پروپوزال