Return to Skip Menu

Main Content

جمعه ٢٨ دی ١٣٩٧

شعار هفته پژوهش و فناوری: پژوهش هدفمند، فناوری ارزش آفرین، در خدمت تولید ملی

فرمهای مورد نیاز اعضای هیات علمی

        دانلود   نام فرم         بروز رسانی
                     
                     
                     
                     
        دانلود   فرم درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور         91/08/16
        دانلود   فرم گزارش علمی شرکت در مجامع علمی خارج از کشور         91/08/16
        دانلود   فرم دریافت حق عضویت در انجمن های علمی         91/08/16
        دانلود   فرم فاکتورهای طرح های تحقیقاتی         91/08/16
        دانلود   فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح های پژوهشی         91/08/16
                     
                     
        فرم   فرم ارزیابی کتاب         92/11/28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان

        دانلود   نام فرم         بروز رسانی
        دانلود   فرم تشویقی مقالات دانشجویی (برای محاسبه شخصی اینجا کلیک کنید)         91/10/05

 

 

 

 

 

آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و صورتجلسات

        دانلود   نام فایل         بروز رسانی
                     
                       
                       
                     
                     
                     
        دانلود   تجمیع مصوبات در خصوص پرداخت هزینه های شرکت در همایش ها         92/01/20
        دانلود   شیوه نامه نحوه پرداخت حق الزحمه ارکان مجلات (داخلی)         92/06/20
        دانلود   قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان          91/08/20
                     
                     
                     
                     
                       
                       
        دانلود   شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکترا (وزارتی)         91/11/14
        دانلود   الحاقیه شیوه نامه اجرایی طرح پژوهانه دانشجویان دکترا (وزراتی)         91/11/14
        دانلود   آیین نامه انتشارات دانشگاه یاسوج (مصوب هیات امنای منطقه جنوب)         92/01/20
                     
        مشاهده   صورتجلسات کمیته تخصصی         92/07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لینک های سودمند

        مشاهده   عنوان لینک         بروز رسانی
        مشاهده   سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی         91/12/19
        مشاهده   نقشه جامع علمی کشور         91/12/19
        مشاهده   قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلام ایران (94-90)         91/12/19
        مشاهده   مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم         91/11/16
        مشاهده   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)         91/09/10
        مشاهده   طرح های پژوهشی دانشگاه یاسوج از سال 1381 تا 1390         91/10/25
        مشاهده   مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری         92/02/18
        مشاهده   امانت و سفارش منابع الکترونیکی (اسما) (راهنما و جستجوی DOI)         92/12/05
        دانلود   حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری (صندوق توسعه ملی)         92/01/20
        مشاهده   حمایت از پایان نامه های علوم انسانی         92/02/10