Return to Skip Menu

Main Content

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         فرم هزینه کرد پژوهانه اعضای هیات علمی                    98/02/31
2     دانلود         فرم تایید کتابخانه جهت خرید کتاب از پژوهانه                     
                                     93/07/26
 4      دانلود         فرم پرداخت پژوهانه به دانشجویان از محل پژوهانه اعضای هیات علمی                    93/07/26

                                   93/08/20
6     دانلود         فرم تایید مدیر IT دانشگاه جهت خرید کامپیوتر از پژوهانه                   97/04/01
7     دانلود         فرم تایید مدیر آزمایشگاههای دانشگاه جهت خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی از پژوهانه                   97/04/01