Return to Skip Menu

Main Content

سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩

به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
ردیف     دانلود         نام فرم                   تاریخ بروز رسانی
                                     
1     دانلود         فرم درخواست اعضای هیات علمی در همایش های درون کشوری                    1399/03/19
2     دانلود         فرم درخواست اعضای هیات علمی در همایش های برون کشوری                    1399/03/19
3     دانلود         فرم درخواست هزینه شرکت در همایش های درون کشوری                    1399/03/19
4     دانلود         فرم درخواست هزینه شرکت در همایش های برون کشوری                    1399/03/19