چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
به سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یاسوج خوش آمدید.
انتقال حرارت