Skip Menu

صفحه اصلی > فرم تشویقی مقالات 

فرم تشویقی مقالات
برای تکمیل فرم ترجیحاً از مرورگر ایتنرنت اکسپلورر استفاده نمایید.
در صورتی که با پیغام خطایی در مورد Flash Player مواجه شدید از اینجا فلش پلیر را دانلود و نصب نمایید.
فیلد های ستاره دار حتماً باید تکمیل گردند.
مشخصات عمومی
نام: * نام خانوادگی: * ایمیل: *
دانشکده: * گروه: *
مشخصات مقاله
برای اطلاعات بیشتر در مورد «ضریب تأثیر»، «میانگین ضریب تأثیر رشته» و «AIF» به معاونت پژوهشی دانشکده ها و یا معاونت پژوهشی دانشگاه مراجعه نمایید.
برای دانلود فایل ضریب تاثیر 2011 مجلات ISI اینجا را کلیک کنید.
تاریخ انتشار را به صورت کامل (روز، ماه، سال) و با یکی از فرمت های میلادی یا شمسی وارد نمایید.
عنوان مقاله: *
نام مجله: *
تاریخ انتشار: * شماره مجله: * نوع مقاله: *
ضریب تإثیر: * میانگین ضریب تأثیر رشته: * AIF: *
مشحصات نویسندگان
منظور از تعداد نویسندگان تعداد کل نویسندگان به همراه درخواست دهنده تشویقی مقالات است.
در قسمت نوع 1 نام کامل نویسندگان اعضای هیأت علمی دانشگاه یاسوج را بنویسید.
در قسمت نوع 2 نام کامل نویسندگان اعضای هیأت علمی خارج از دانشگاه را بنویسید.
در قسمت نوع 3 نام کامل نویسندگان دانشجو را بنویسید.
تعداد: *نفر
نوع 1: *
نوع 2:
نوع 3:

ارسال صفحه اول مقاله
در صورتی که Flash Player نصب شده باشد، حدوداً 4-5 ثانیه طول می کشد تا دکمه ارسال فایل ظاهر شود.
صفحه اول مقاله را با یکی از فرمت های pdf یا jpg آپلود نمایید.

آپلود: